Op DV zaterdag 20 april 2019 hopen we een zangavond te  verzorgen in samenwerking met de Yessskoren o.l.v. Henriëtte Broekman.

We zingen in de Oude Kerk van Lunteren!

Het wordt vast een avond met veel afwisseling, door de verschillende koren die meewerken en ook een lied gezamenlijk zingen.

Daarnaast verschillende musici die hun medewerking verlenen aan deze avond.

De toegang is gratis, er is alleen een collecte voor gemaakte kosten om deze avond te organiseren.