Op DV dinsdagavond 18 december 2018 zingen we een uurtje, van 19.00 – 20.00uur in Norschoten (Klaverweide).

Het thema van deze avond zal `KerstĀ“ zijn.

Liederen die we zingen zijn o.a.

O, Kindeke klein, Dierb’re Heer Jezus, In de stad van Koning David..

Als koor zullen we wat liederen zingen, maar ook veel samen met de bewoners.

Luisteren naar een gedicht, een meditatie. Maar vooral dus…veel zang!!!